1
0
mirror of https://github.com/mwalbeck/nextcloud-breeze-dark.git synced 2024-07-24 00:32:17 +00:00
nextcloud-breeze-dark/l10n/hu.json
Nextcloud bot 77cbdb569c
Fix(l10n): 🔠 Update translations from Transifex
Signed-off-by: Nextcloud bot <bot@nextcloud.com>
2023-03-28 03:59:58 +00:00

22 lines
6.6 KiB
JSON

{ "translations": {
"Saved" : "Mentve",
"Error" : "Hiba",
"Breeze Dark" : "Breeze Dark",
"Breeze Dark theme for Nextcloud, based on the theme by KDE" : "Breeze Dark téma a Nextcloud számára, a KDE témája alapján",
"# Breeze Dark\nThis is a breeze dark theme for Nextcloud, based on the Breeze Dark theme made by the KDE Project.\n\n## Usage\n\nAfter you install the theme, you need to enable it. There are two options for this, a global and a personal one.\n\n### Global\n\nWith the global options you can enforce the use of the theme for all users as well as unauthenticated visits. Please note that when the theme is enforced for all users it isn't possible for them to disable the theme or choose a different theme.\n\nThere is also an option to let the theme be enabled / disabled based on the theming preferences reported by browser. When the theme is deactivated using this method, Nextcloud will revert to using the default light theme. This setting only sets the default for when the theme is globally enforced and can be overridden by the user.\n\nYou can also choose whether the login page should be themed. Though this only has an effect if the theme is enforced globally, or during the login phase of a user that has the theme enabled.\n\nYou can find the global options here:\n\n```\nSettings > Administration > Theming > Breeze Dark\n```\n\n### Personal\n\nThe personal option allows each user to enable / disable the theme unless it's being enforced by the global options. They can though choose whether the theme should follow the theming choice reported by the browser. This option is also available when the theme is being enforced globally. If the user hasn't set a preference they will follow the global default. You can find the personal option here:\n\n```\nSettings > Personal > Appearance and accessibility > Breeze Dark\n```\n\n### Custom styling\n\nUnder the Theming section in the admin settings you can add your own custom styling to the theme. Only standard CSS can be used. This custom styling will be applied whenever the theme is enabled and only affects the Breeze Dark theme." : "# Breeze Dark\nEz a Breeze Dark téma a Nextcloudhoz, a KDE Projekt által készített Breeze Dark téma alapján.\n\n## Használat\n\nA téma telepítése után engedélyeznie kell. Erre két lehetőség van, egy globális és egy személyes.\n\n### Globális\n\nA globális beállításokkal kikényszeríthető a téma használatát az összes felhasználónál, valamint a nem hitelesített látogatóknál. Vegye figyelembe, hogy ha a téma minden felhasználó esetén ki van kényszerítve, akkor nem tilthatják le vagy választhatnak másikat.\n\nLehetőség van a témák a böngésző által jelentett témabeállítások alapján történő engedélyezésére / letiltására is. Ha a téma így kerül letiltásra, akkor a Nextcloud visszavált az alapértelmezett világos témára. Ez a beállítás csak akkor állítja be az alapértelmezést, ha téma globálisan kényszerített, és a felhasználó felülbírálhatja.\n\nKiválaszthatja a bejelentkezési oldal témáját is. Viszont ennek csak akkor van hatása, ha a téma globálisan kényszerített, vagy ha a bejelentkező felhasználónál ez a téma engedélyezett.\n\nA globális beállításokat itt találja:\n\n```\nBeállítások > Adminisztráció > Témázás > Breeze Dark\n```\n\n### Személyes\n\nA személyes lehetőség lehetővé teszi, hogy az egyes felhasználók állíthassák be a témájukat, hacsak a globális beállítások ki nem kényszerítik azokat. Viszont dönthetnek úgy, hogy a téma kövesse a böngésző témaválasztását. Ez a lehetőség akkor is elérhető, ha a téma globálisan ki van kényszerítve. Ha a felhasználó nem adott meg beállítást, akkor a globális alapértelmezést fogja követni. A személyes beállításokat itt találja:\n\n```\nBeállítások > Személyes > Megjelenés és akadálymentesítés > Breeze Dark\n```\n\n### Egyéni stílus\n\nAz adminisztrátori beállítások Témázás szakaszában hozzáadhatja az egyéni stílusát a témához. Csak szabványos CSS használható. Az egyéni stílus akkor lesz alkalmazva, ha a téma engedélyezett, és csak a Breeze Dark témára van hatással.",
"A Dark theme based on Breeze Dark by the KDE project. Please refresh the page for changes to take effect." : "Sötét téma a KDE projekt Breeze Dark témája alapján. A módosítások életbe lépéséhez frissítse az oldalt.",
"This setting enforces the usage of this theme for all users. Please note, this prevents users from disabling it or choosing a different theme." : "Ez a beállítás kikényszeríti a téma használatát az összes felhasználó számára. Vegye figyelembe, hogy ez megakadályozza a felhasználókat, hogy letiltsák vagy másik témát válasszanak.",
"Enforce Breeze Dark theme use globally" : "A Breeze Dark téma használatának globális kikényszerítése",
"This setting enables the automated activation by the clients' system settings by default, for unauthenticated users and users who have not set a preference." : "Ez a beállítás alapértelmezetten lehetővé teszi a kliensek rendszerbeállításai alapján történő automatikus aktiválást a nem hitelesített és a megadott beállítással nem rendelkező felhasználók számára.",
"Enable Breeze Dark theme automated activation by the clients' system settings by default" : "A Breeze Dark téma alapértelmezett, automatikus aktiválásának engedélyezése a kliensek rendszerbeállításai alapján",
"This setting enables use of the theme for the login page. This only takes effect on the login page itself if the theme is globally enforced, or during login for a user who has the theme enabled." : "A beállítás engedélyezi a téma használatát a bejelentkezési oldalon. Ez csak akkor lép életbe az oldalon, ha a téma globálisan ki van kényszerítve, vagy ha olyan felhasználó jelentkezik be, akinél a téma be van kapcsolva.",
"Enable Breeze Dark theme for the login page" : "A Breeze Dark téma engedélyezése a bejelentkezési oldalon",
"Custom Styling" : "Egyéni stílus",
"Insert custom styling here …" : "Egyéni stílus beillesztése…",
"Save" : "Mentés",
"A Breeze Dark theme for Nextcloud." : "Breeze Dark téma a Nextcloudhoz.",
"Breeze Dark theme" : "Breeze Dark téma",
"Enable Breeze Dark theme" : "Breeze Dark téma engedélyezése",
"Enable Breeze Dark automated activation by clients system settings" : "A Breeze Dark automatikus aktiválásának engedélyezése a kliensek rendszerbeállításai alapján"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}