1
0
mirror of https://github.com/mwalbeck/nextcloud-breeze-dark.git synced 2024-07-21 15:41:47 +00:00
nextcloud-breeze-dark/l10n/nl.json
Nextcloud bot 7eb8bcc600
Fix(l10n): 🔠 Update translations from Transifex
Signed-off-by: Nextcloud bot <bot@nextcloud.com>
2023-03-22 04:22:12 +00:00

15 lines
1017 B
JSON

{ "translations": {
"Saved" : "Opgeslagen",
"Error" : "Fout",
"Breeze Dark" : "Breeze Dark",
"Breeze Dark theme for Nextcloud, based on the theme by KDE" : "Breeze Dark thema vofor Nextcloud, gebaseerd op het KDE thema",
"A Dark theme based on Breeze Dark by the KDE project. Please refresh the page for changes to take effect." : "Een donker thema gebaseerd op Breeze Dark door het KDE-project. Vernieuw de pagina om de wijzigingen door te voeren.",
"Custom Styling" : "Maatwerk vormgeving",
"Insert custom styling here …" : "Hier maatwerk vormgeving invoegen …",
"Save" : "Bewaren",
"A Breeze Dark theme for Nextcloud." : "Een Breeze Dark thema voor Nextcloud.",
"Breeze Dark theme" : "Breeze Dark thema",
"Enable Breeze Dark theme" : "Inschakelen Breeze Dark thema",
"Enable Breeze Dark automated activation by clients system settings" : "Schakel Breeze Dark activatie van de systeem instelling van de cliënt in"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}